ពេលបានដឹងហេីយចង់ព្រឺរោម…! ក្រោយបានដឹងពុទ្ធទំនាយនៅលេីប្រាសាទអង្គរទេីប ឆុ ត ដូចការនិយាយមែនដែលនៅពេលនេះប្រទេសថៃកំពុងតែជួបប្រទះនៅពុទ្ធទំនាយមួយនេះហេីយក្រោយមានការចម្លងចង់កសាងប្រាសាទអង្គររបស់ខ្មែរយេីង

តេីនេះជាសោកវិនាសកម្មមួយដែលបង្ករឡេីងដោយអបិយជំនឿមែនទេបេីសិនជាយេីងគិតទៅថាវាដូចជាស្តែងខ្លាំងពេកហេីយហេតុការណ៏មួយដែលស្របពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែធ្វេីការសាងសង់នៅប្រាសាទមួយដែលមានរូបរាងដូចនឹងប្រាសាទអង្គររបស់យេីងនឹងបានធ្វេីប្លងដែលមានការគូសវាសដូចនឹងប្លង់ដេីមរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យេីងមែនទែន។នៅក្នុងបញ្ហានេះបានធ្វេីអោយប្រជាជនខ្មែរយេីងជាច្រេីនមានការមិន

សប្បាយចិត្តនឹងបានធ្វេីការតវ៉ាទៅលេីរឿងមួយនេះខ្លាំងមែនទែនហេីយក៏បានសូមអោយរដ្ឋាភិបាលធ្វេីការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយនេះផងដែរ។មកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃកំពុងតែមានការជួបនៅវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលេីរឿងថ្មីៗមួយដែលបានកេីតឡេីងដោយឧបត្តវហេតុផ្ទុះរោងចក្រគីមីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃស្រពពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែរៀបចំសាងសង់ចម្លងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរយេីង។ក្រោយមានការសាងសង់

មិនទាន់បានប៉ុន្មានស្រាបតែហេតុការណ៏ដ៏អាក្រក់មួយនេះបានកេីតឡេីងទៅលេីប្រទេសថៃតែម្តងដែលប្រជាជនខ្មែរយេីងក៏បានធ្វេីការនិយាយពីពុទ្ធទំនាយដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហេីយមុននឹងប្រាសាទអង្គរចាប់ផ្តេីមសាងសង់លេចរូបរៀងនៅលេីប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក្យនៅក្នុងចារពីបុរាណដែលមាននៅក្នុងប្រាងប្រាសាទសិលាអង្គររបស់យេីងនោះបានវិភាគដោយបែបនេះថាបេីមានអ្នកណាដែលមានបំណងចង់ធ្វេីការកម្ទេច

នឹងលួចនៅប្រាសាទឬក៏ចម្លងនៅសំណងមួយនេះនោះបុគ្គលមួយនោះនឹងជួបនៅសេចក្តីវិនាសចាប់តាំងពីសាងសង់នឹងមានគ្រោះមហន្តរាយជាមិនខានមិនថាបុគ្គលមកពីណាទេដែលនេះជាពាក្យពុទ្ធទំនាយដ៏គួរអោយព្រឺព្រួចខ្លាំងមែនទែន។ស្របពេលនេះដែរបានអោយដឹងថាពុទ្ធទំនាយមួយនេះវាដូចនឹងការសាងសង់ចម្លងនៃប្រទេសថៃដែលមានបំណងចង់សាងសង់ប្រាសាទអង្គររបស់ខ្មែរយេីងនេះផងដែរ។ស្ថិតមកទល់ពេលនេះក៏បាន

អោយដឹងថាប្រទេសរបស់យេីងកំពុងតែជ្រួលច្របល់ទៅលេីការតវ៉ានៅរឿងមួយនេះខ្លាំងមែនទែន។សង្ឃឹមថារឿងនេះប្រទេសថៃនឹងឆាប់ច្រានចោលនឹងផ្អាកនៅគម្រោងមួយនេះជាបន្ទាន់។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *