បុគ្គលិក E-Get ត្រូវភ្ញៀវ វាយយ៉ាងតំណំ ដោយសារ តែបញ្ហាបន្តិច បន្តួច តែ មានអីចុងក្រោយទ្រាំលែង បាន បុគ្គលិក E-Get លេងមួយចាស់ដៃមិនគិតស្រីទេ(មានវីដេអូ)

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាច្រេីនដែរកំពុងតែមានវត្តមានជាច្រេីននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យេីងដែរតែងតែធ្វេីការ បម្រេីនៅសេវាកម្មចង់បានរបស់ភ្ញៀវគ្រប់រូប តាម តម្រូវការដែរ

អតិថិជន ទាំងអស់ចង់បាន ។បេីនិយាយ ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន E-Get ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែរ ល្បីឈ្មោះ មួយផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទៅលេី សេវាកម្ម នឹង ការយកចិត្តទុក ដាក​់​នៅក្នុង

ការ កម្មង របស់ភ្ញៀវនីមួយៗ ។តែកាលពីម្សិលមុិញបានអោយដឹងថា មានការភ្ញាក់ផ្អេីលជាខ្លាំងក្រោយឃេីញទិដ្ឋភាពមួយ ដែរ ឃេីញបុគ្គលិក E-Get មួយរូបដែរត្រូវបានភ្ញៀវជេ នឹងស្តី អោយ នឹងមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះ ភ្ញៀវ ខាងលេី ក៏បានប្រេីប្រាស់អំពេីហឹង្សារ ទៅលេី បុគ្គលិក E-Get ឡេីងចាស់ដៃផងដែរ ។តែអ្វីដែរ យេីងមេីលឃេីញជាក់ស្តែង បានអោយដឹងថា អ្នកដឹកជញ្ជូន

ខាងក្រុមហ៊ុន E-Get គឺ បានធ្វេីការ សូមទោស នឹង ក៏បាន និយាយ ប្រាប់ពីហេតុផលផងដែរមុនការកេីតហេតុឈានដល់កម្រិត ប្រេី ប្រាស់កម្លាំងរៀងៗខ្លួនបែបនេះ ។ទិដ្ឋភាពនោះបានធ្វេី

អោយ អ្នកនៅជុំវិញនោះមានការ ចោមរោម នឹង ក៏បានធ្វេីការ ឃាត់កុំអោយមានជម្លោះ បន្ត ផងដែរ តែអ្វីដែរពិបាកនៅក្នុងការនិយាយនោះ គឹភ្ញៀវគាត់បានធ្វេីការ វាយខាងបុគ្គលិក E-Get​មិនឈប់ទាល់តែសោះ រហូត ដល់បុគ្គលិក E-Get ទ្រាំមិនបានក៏បានតបតទៅវិញយ៉ាងមួយទំហឹង ទៅលេី ភ្ញៀវដែរជា ភេទទី៣ ទាំង២តែម្តង។

មានវីដេអូ សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោម ៖

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *