មិនបញ្ចប់ងាយៗទេ …! ផ្ទុះ រឿងថ្មីទៀត ហេីយ ក្រោយរយះពេល ៦ខែ ស្រាប់តែ លោក បងដួងឆាយ បានបង្ហោះសារ រឿងថ្មីជាមួយនឹង អតីតភរិយា របស់លោក ដែលបានធ្វេីការ ចោទ លោកថា ..!

រឿងរ៉ាវជាច្រេីនរបស់ លោក ឌួងឆាយ ដែរជាអតីត ឧកញ៉ា មួយរូប ដែរ ធ្លាប់ មានបញ្ហាជាច្រេីន ដែរមហាជនទាំងអស់បានដឹងនឹង ជ្រាបនៅបញ្ហាដែរលោកបានឆ្លងកាត់រួចមកហេីយ នៅក្នុង

ការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនោះលោក ឌួងឆាយក៏បានចេញមុខ សូមទោសជាសារធារណះផងដែរនោទង្វេីរ របស់ខ្លួនដែរបានធ្វេីទៅលេីគ្រួសារ នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លោក ក៏បានធ្វេីការ​ចាក

ចេញ ពីគ្រួសារ ដោយខ្លួនទទេរ ដោយមិនទាមទា អ្វីទាំងអស់ពីអតីតភរិយា របស់ លោក នឹង លោកសុខចិត្តបញ្ចប់ដោយ ត្រឹមតែចង់អោយគ្រួសារមានក្តី សុខ ជាមួយនឹងសុភមង្គលកូនរបស់លោក ទាំង ៣។ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់វាហាកបីដូចជាមិនទាន់នឹងបញ្ចប់សោះទោះបីជា លោក បានធ្វេីការ ចូលសាងផ្នួសដេីម្បី ស្មឹងស្មាត នៅកំហុស នឹង បានរៀនធ៏ម ដេីម្បីស្វែងយល់ពីកំហុសខ្លួនក៏

ដោយតែនៅតែ មានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់។ក្រោយមួយសំបកកន្លងមកនេះ ស្រាប់តែឃេីញគណនីយផេករបស់ លោកផ្ទាល់របស់លោក បងឌួងឆាយ បានធ្វេីការបង្ហោះ ខ្លឹមសារមួយដ៏សែនសង្វែកនឹង បាននិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះដោយបែបនេះថា ៖

ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមិនបានប៉ៈគាត់សូម្បីតែបន្តិចហេតុអីបានជាចោទប្រកាន់ខ្ញុំបែបនេះទៅវិញ ខ្ញុំនៅស្ងៀមស្ងប់ស្ងាត់ជាង 6 ខែ ហើយ ទោះបីជាគាត់មិនអោយខ្ញុំជួបកូនៗ។ ខ្ញុំមិនដែលចង់ឈ្នះគាត់ហើយខ្ញុំទទួលកំហុស និងទទួលខុសគ្រប់យ៉ាងរហូត ហេតុអ្វីមិនអោយខ្ញុំសុខផង។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *